Har I styr på de indefrosne feriemidler?

En følge af den nye ferielov er, at de feriemidler, som jeres medarbejdere optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal indefryses.

Lad Azets om administrationen

 

I skal tage stilling til, om I vil overføre de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, eller om I vil beholde midlerne i jeres virksomhed. Denne beslutning bør I tage inden udgangen af 2019. Uanset hvad I vælger, er der udfordringer forbundet med beslutningen.

Indbetal de indefrosne feriemidler til fonden

I slipper for administration, men giver afkald på vigtig likviditet, som kan bruges til investeringer, vækst og udvikling. Hvis denne løsning overvejes, skal I tage nøje hensyn til jeres konkrete likviditets- og rentemæssige situation.

Behold de indefrosne feriemidler i virksomheden

I styrker likviditeten ved at beholde midlerne i virksomheden, men skal samtidig kunne håndtere en lang række nye opgaver ifm. med administrationen af midlerne. Opgaver, som skal varetages i op til 50 år, afhængig af hvornår medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Behold de indefrosne feriemidler OG slip for administrationen

Vælg en både-og-løsning, hvor I beholder midlerne i jeres virksomhed og samtidig slipper for de ekstra administrative opgaver. Det opnår I ved at lade Azets varetage administrationen af jeres indefrosne feriemidler.

Se priser og bestil her

Lad Azets administrere de indefrosne feriemidler

Hvis I ønsker at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, så de kan investeres og bruges til vækst og udvikling, kan Azets varetage administrationen af midlerne. Vi sikrer, at alle lov- og regnskabsmæssige regler er overholdt og sørger for at administrere de løbende indeksreguleringer og udbetalinger.

 • Hvis I ønsker at beholde de indefrosne feriemidler i selskabet så lang tid som muligt, så lad Azets stå for det administrative og de løbende indbetalinger til fonden.
 • Hvis I er i tvivl, så vent med at indbetale de indefrosne feriemidler og lad Azets stå for det administrative frem til, I ønsker at indbetale til fonden.
 • Hvis I ønsker at fordele indbetaling af de indefrosne feriemidler til fonden over flere år, så lad Azets stå for det administrative i perioden og vær med til at lægge planen.

I Azets har vi redskaberne til at varetage administrationen af jeres indefrosne feriemidler på en moderne og fremtidssikret måde.

Nye rutiner og arbejdsgange, hvis I beholder midlerne i virksomheden

Disse opgaver skal varetages indtil alle berørte medarbejdere har forladt arbejdsmarkedet, dvs. ca. 50 år.

 • Administration og vedligeholdelse af stamdata og medarbejderferiesaldi frem til indbetalingstidspunkt.
 • Fortsat administration af midler efter medarbejders ansættelsesforhold ophører.
 • Overholdelse af differencerede GDPR-regler for ansatte og tidligere ansatte.
 • Indeksregulering af de indefrosne feriemidler ud fra fondens anvisninger og indeksering.
 • Årlig bekræftelse til fonden om fortsat administration af ikke-forfaldne tilgodehavende feriemidler.
 • Afregning af feriemidler til fonden, når medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.
 • Afstemning af de hensatte feriemidler i forhold til jeres regnskab.
 • Afstemning af hensatte feriemidler i forhold til fonden.

Lad Azets klare alle de administrative opgaver - se priser og bestil

Ønsker du mere info?

Udfyld venligst formularen til højre, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 44 51 81 80

Kontakt mig venligst

Ja, jeg ønsker, at Azets sender nyhedsbreve, information om services og invitationer til events

Jeg er informeret om, at jeg kan læse om, hvordan Azets håndterer mine persondata her. Jeg er klar over, at jeg kan ændre mine tilmeldinger eller afmelde mig fra al e-mail kommunikation