Hjælp til refusion
 
 
 

Hjælp til refusion

Der kan være mange penge at hente.

Der er mange situationer, hvor virksomheder, iværksættere eller foreninger kan få tilskud og refusioner fra kommunen. Det er derfor en god idé at have styr på reglerne og lovgivningen omkring refusioner, barselsfonde og løntilskud.

 

Refusion fra dag ét ved corona-relateret sygdom

Den aktuelle situation med coronavirus betyder, at man har udvidet virksomhedernes muligheder for at indhente refusion. Det er således nu muligt at søge refusion fra medarbejderens første sygedag, hvis sygefraværet skyldes coronavirus. Ved anden sygdom end corona, er det fortsat de almindelige refusionsregler der gælder.

Lovændringen har tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og er gældende frem til 1. januar 2021.

Har du spørgsmål, brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med de nye refusionsregler, er du velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen her på siden, eller send en email til lonservice@azets.com.

Azets tilbyder at klare ansøgningen for dig, så du ikke længere behøver at bruge tid eller ressourcer på at spekulere på, om du får korrekt refusion. 
  • Slip for besværet. Vi holder styr på anmeldelsesfrister, regler og lovgivningen
  • Gå ikke glip af refusion eller tilskud
  • Få hjælp til en paragraf 56 aftale

kontakt os nu

Barsel med løn

Ved barsel, fædreorlov eller forældreorlov med løn skal sagen anmeldes senest 8 uger efter endt orlov med løn.

Barsel uden løn

Ved barsel, fædreorlov eller forældreorlov uden løn skal sagen anmeldes hurtigst muligt, og inden der er gået 8 uger fra 1. fraværsdag.

Sygdom

Ved sygdom og graviditetsbetinget sygdom skal sagen anmeldes senest 5 uger efter 1. sygedag.

Sygdom uden løn

Ved sygdom uden løn skal sagen anmeldes senest 2 uger efter 1. sygedag.

Slip for alle regler og frister - Lad Azets klare din refusion

Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud

Ændringer i sygedagpengeloven pr. 1. juli 2014

En ny aftale afskaffede pr. 1. juli 2014 varighedsbegrænsningen for sygedagpenge/refusion. Sygemeldte skal således nu efter 5 måneder have vurderet, om de kan få deres sygedagpenge/refusion forlænget. Hvis det ikke er tilfældet, kan de i stedet komme på det nye jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløb

De, der ikke kan få deres sygedagpenge/refusion forlænget, kan med aftalen alligevel få deres ydelse forlænget. De overgår til et såkaldt jobafklaringsforløb. Ydelsesstørrelsen bliver på kontanthjælpsniveau, dog uden fradrag for formue og ægtefælles eller samlevers indkomst.

Dette forløb kan forlænges op til 2 år ad gangen.

Refusion

Virksomheder, der fortsat betaler løn til deres medarbejdere efter 5 måneders sygdom, og hvor medarbejderen har fået forlænget sin sygeperiode efter de nuværende regler, kan fortsat få en refusion svarende til sygedagpenge efter arbejdsgiverperioden.

Virksomheder, der fortsat betaler løn til deres medarbejdere efter 5 måneders sygdom, og hvor medarbejderen ikke har fået forlænget sin sygeperiode efter de nuværende regler, men i stedet bliver forlænget på et jobafklaringsforløb, vil fremover modtage en lavere refusion end sygedagpenge (svarende til kontanthjælpsydelsen), ligeså længe medarbejderen er ansat og er i et jobafklaringsforløb.

Ny forlængelsesmulighed

Den nye forlængelsesmulighed omfatter personer med en livstruende og alvorlig sygdom, så de kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering. Den dækker samtidig forlængelsesmuligheden om terminal sygdom, som derfor udgår.

Digitalisering, "fast-track" og andre tiltag

Derudover er der indført en række øvrige tiltag herunder øget digitalisering, ny visitationsmodel, ret til at sige nej til lægebehandling uden at miste forsørgelsen* og en ”fast-track”-ordning, så borgere og virksomheder, der ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats, får mulighed for at anmode kommunen om dette i risikosager (f.eks. ved længerevarende sygdom)

* Dette gælder ikke den almindelige opfølgning, som kommunen beder medarbejderen om – det skal medarbejderen fortsat.

 

Brug din tid på at udvikle din forretning. Så tager vi os af besværet med registrering og ansøgning af din refusion.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Satser

Sygdom

Der kan udbetales refusion efter 30 kalenderdage, medmindre medarbejderen har en paragraf 56 aftale, er ansat i fleksjob eller ikke har været ansat i mere end 8 uger. Hører medarbejderen under enten en paragraf 56 aftale eller er ansat i fleksjob, kan arbejdsgiver få refusion fra 1. sygedag. Har medarbejderen ikke været ansat i over 8 uger, kan arbejdsgiver få refusion fra 1. sygedag, HVIS medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet, som er 240 arbejdstimer det sidste år. Gør medarbejderen ikke det, kan arbejdsgiver ikke få refusion fra 1. sygedag.

Den maksimale refusion udgør kr. 4.405 pr. uge i 2020, og beløbet reguleres hvert år pr. 1. januar.

Paragraf 56 aftale

Bruges til medarbejdere med kronisk lidelse eller langvarig sygdom, som ofte er fraværende på grund af deres helbred. Aftalen skal bevilges af kommunen og sikrer, at arbejdsgiver kan få refusion fra 1. sygedag.

Barsel

Der kan udbetales refusion 4 uger før barsel, 14 uger efter barsel samt for al forældreorlov, der udbetales løn til.

Den maksimale refusion er på 52 uger og udgør kr. 4.405 pr. uge i 2020, og beløbet reguleres hvert år pr. 1. januar. Barselsfondene godtgør herefter differencen fra dagpengesatsen på kr. 119,05 (2020 sats) op til det beløb, barselsfondene udbetaler pr. time.

Sådan foregår et typisk forløb:

Refusionsforløb hos Azets

Vi har styr på de gældende regler omkring refusion for sygdom og barsel. Og vi sørger for, at du får de refusioner, du er berettiget til. 

Kontakt os nu for hjælp til refusioner

Ændring i Barselsloven giver nu mulighed for fleksibel fædreorlov

Barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked er blevet ændret og pr. 1. januar 2018 trådte én af de vedtagne ændringer i kraft.

Medarbejderen nu har mulighed for at opdele de to ugers fædreorlov i flere perioder

Det betyder, at fædre ikke nødvendigvis behøver at tage to sammenhængende ugers fædreorlov, men kan opdele de to ugers fædreorlov i flere kortere perioder eller enkeltdage.

Dog kræver det aftale med arbejdsgiveren, hvis en medarbejder ønsker at benytte sig af denne løsning i stedet for én sammenhængende periode. 

Det kræves fortsat af fædreorloven skal være afholdt inden for de første 14 uger efter fødslen.

Udgangspunktet er således, at fædre efter 1. januar 2018 skal afholde sin to ugers orlov sammenhængende, medmindre andet aftales med arbejdsgiveren. Orloven afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

Denne ændring gælder også medmødre.

Refusion i forbindelse med barsel

Mere info om refusion?

Ønsker du mere information om refusion og om, hvordan vi kan hjælpe jer? Udfyld din mail til højre, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 44 51 81 80

Kontakt mig venligst